top of page

איירפורט סיטי

איירפורט סיטי ("קריית נמל התעופה") הוא פארק הייטק, תעשיות ועסקים. איירפורט סיטי נמצא בתחום השיפוט של מועצה אזורית חבל מודיעין. שמו של המקום נבחר בזכות קרבתו לשדה התעופה. 

עד אפריל 1997 גודלו באזור האיירפורט סיטי גידולים חקלאיים ובינייהם חמניות. באפריל 1997 החלו העבודות להקמת איירפורט סיטי. אורכו ורוחבו של הפארק הינו בערך קילומטר. 

מועצה אזורית מודיעין מציעה הנחה משמעותית בשיעור הארנונה וזאת כפי הנראה אחת הסיבות למשיכה של חברות רבות לאזור. יחד עם זאת נמצא איירפור סיטי בין מודיעין לתל אביב ובסמוך לשוהם מה שמאפשר הגעה נוחה ומהירה יחסית מהישובים בסביבה. 

bottom of page