top of page
טיפול פסיכו-דינאמי

העקרון התיאורטי המרכזי שמנחה את הטיפול הדינאמי הוא המודל הדינאמי של פרויד, לפיו נפש האדם כוללת רבדים בלתי מודעים המשפיעים על ההתנהגות.

אורכו של המפגש הינו 50 דקות וקיימת חשיבות רבה לרצף הטיפולי של מפגשים אחת לשבוע, שכן בדרך זו יכול להיווצר קשר משמעותי בין הפסיכולוג למטופל.

דרך הקשר הטיפולי יכול הפסיכולוג לחוות ולראות את הקשיים של המטופל כנוכחים בתוך חדר הטיפול. בגישות המתקדמות של הפסיכולוגיה שאני שותף להן, המטפל שם את עצמו כאובייקט בפני המטופל ומאפשר למטופל לשחזר בתוך החדר את קשייו ומצוקותיו.

המטפל נוכח, מרגיש ומעכל את דברי המטופל ומחזיר לו אותם בצורה מעובדת יותר כך שהמטופל יוכל לראות ולהשתמש בחומר המוצג לפניו. המטפל כאדם הנמצא יחד עם המטופל בתוך קשייו אך גם נמצא מחוץ להם יכול לזהות נקודות עיוורות אליהן המטופל לא חשוף במודע. כמו כן, מנסה למצוא הקשרים ופרשנויות לקונפליקטים לא מודעים אשר יוצרים התנהגות לא רציונאלית ולעיתים מכאיבה.

הטיפול הדינאמי מתאים למטופלים אשר מוכנים "לעבוד קשה" ולקחת בחשבון העלאה של זכרונות, משאלות ודחפים אותם היו מעדיפים להדחיק ביומיום.

הטיפול הדינאמי מתאים לקשת רחבה של קשיים, בינייהם דיכאון, חרדה ומצבי משבר. כמו כן מתאים הטיפול לקושי ביצירת קשר זוגי, ערך עצמי נמוך וקושי תעסוקתי.

bottom of page