top of page
טיפול פסיכו-דינאמי

הנפש מורכבת מרבדים מודעים ולא מודעים המשפיעים על חווית החיים. אזורי נפש לא מודעים יכולים לשבש תהליכים של קבלת החלטות ובכלל את איכות החיים. גם אזורי נפש מודעים אך לא מדוברים כיוון שהם מעוררים בושה, פחד ועוד שלל רגשות המשאירות את האדם לבד. חלקים מודעים אלה "מונחים" בצד ומחכים לסביבה מתאימה בכדי לאפשר לאזורים אלה להתאחד עם החוויה הכוללת. שכן כל עוד חלקים אלה מודחים הם גוזלים משאבים, דרגות חופש ופוגמים בחווית החיים.

בעזרת הקשר הטיפולי, אמפתיה מושאלת וידע תאורטי עשיר, יכולים הפסיכולוג והמטופל לתת מילים לחוויות עמן מתמודד המטופל. ​כאשר המילים מצליחות לתאר את החוויה במדויק, מתרחש תהליך הריפוי. זאת כמובן תמצית שאנסה מעט לפרט, תיאור החוויה במדויק עושה כמה דברים- היא מאפשרת לאדם לא להיות עם החוויה לבד, היא משחררת את משאבי הנפש המושקעים בשימור ובהגנה מפני מגע עם האזורים הלא מעובדים, היא מייצרת כמו אינדקס שמחליף את האחזקה הרגשית של אזורי נפש אלו, היא מסייעת לאדם לבסס ערך עצמי ברור יותר. 


הטיפול הדינאמי מתאים לקשת רחבה של קשיים, בינייהם דיכאון, חרדה, מצבי משבר, קושי ביצירת קשר זוגי, קשים בערך העצמי וכו.

bottom of page