top of page
טיפול קוגנטיבי-התנהגותי (CBT)

טיפול CBT הינו טיפול קוגניטיבי התנהגותי. לרוב טיפול זה קצר יותר מטיפול דינאמי וממוקד בקושי גלוי וברור איתו מעוניין המטופל להתמודד. 
טיפול זה מורכב מקוגניציה שהיא מחשבה ומהתנהגות. 

בהיבט המחשבה ינסה המטפל לאתר "טעויות" בחשיבה אליהן אין המטופל שם לב ובעצם מנהלות את מחשבתו. 

בהיבט ההתנהגותי יגדירו המטפל והמטופל יחד שיטת עבודה הדרגתית בה יתאפשר למטופל להתמודד עם הדברים שהוא נמנע מלהתמודד איתם בהדרגה תוך התקדמות אינדבידואלית עם המון אמפטיה השזורה באסרטיביות וחתירה למטרה. 

מקרים לדוגמה בהם נוכחתי לראות את יעילותו של טיפול זה- 
* חרדה חברתית.
* חרדת ביצוע וחרדת בחינות.
* התמודדות עם טראומה.
* התמודדות לאחר תאונה.
* התמודדות לאחר פגיעה גופנית. 
* דיכאון וקושי לצאת לפעולה. 
* פוביה מכלבים, פוביה מטיסות ופוביה מהקאות.

bottom of page