top of page
מסלול ההסמכה לפסיכולוג קליני

בכדי לקבל רישיון לעסוק בפסיכולוגיה ולהיקרא פסיכולוג קליני, על המטפל לעבור מסלול שאורכו כ-11 שנים.

המסלול מתחיל בתואר ראשון בפסיכולוגיה שנמשך שלוש שנים. בתואר לומד הסטודנט מגוון קורסים הקשורים לנפש האדם, סוגי טיפולים ואוסף תיאוריות בפסיכולוגיה. ביניהם פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה קוגניטיבית, תיאוריות על האישיות ופיזיולוגיה. 

בסיום התואר הראשון יתמודד מי שרוצה להיות פסיכולוג על קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה. 

דרישות הסף לקבלה לפסיכולוגיה קלינית הינן ממוצע ציונים גבוה מ 90 בתואר הראשון ומבחן מתא"ם, מבחן זה בודק יכולות ניתוח, הבנת הנקרא וידע נרחב בפסיכולוגיה.

בכדי להגיש בקשה לקבלה לתואר שני על הנבחן להיות בין 25% הנבחנים שקיבלו את הציון הגבוה ביותר. בערך מחצית מהמגישים בקשת רישום יוזמנו לבדיקת התאמה לתואר שני.

בדיקת ההתאמה מתבצעת על ידי הערכת פסיכולוגים, ראיון אישי ודינמיקה קבוצתית.

במידה ועמד המועמד בכל המבחנים וההערכות שנכתבו לעי"ל הוא יוכל להתחיל תואר שני.

במהלך התואר השני ילמד הסטודנט תיאוריות יותר מורכבות בפסיכולוגיה וילמד סוגי טיפולים פסיכולוגים ובינייהם פסיכותרפיה וטיפול קוגניטיבי התנהגותי  CBT. כמו כן ילמד הסטודנט על פסיכופתולוגיות שונות הכוללות בתוכן הפרעות אישיות מגוונות. כמו כן ילמד על דכאון, חרדה, אבל ומשברי חיים. 

במקביל לתואר השני יחל הסטודנט להתנסות כמטפל פסיכולוגי ויקרא פרקטיקנט בפסיכולוגיה.

כחלק משמעותי מהלימוד יקבל הפרקטיקנט הדרכה במרפאה בה יעבוד מפסיכולוג מדריך מומחה ויקבל הדרכה קבוצתית עם עמיתים במעמדו גם בהדרכת פסיכולוג מדריך מומחה.

מעבר לכך יקבל הפרקטיקנט הדרכה בתואר על הטיפולים שהוא מעביר ממרצה שגם הוא פסיכולוג מומחה ומדריך.

בתקופת הפרקטיקום שנמשכת בין שנה לשנתיים (בתלות באוניברסיטה), יקבל הפרקטיקנט בערך 5 שעות הדרכה. לרוב פרקטיקנט פוגש 5 מטופלים בשבוע וכך יוצא כי על כל שעה עם מטופל הוא מקבל שעת הדרכה.

כשסיים הסטודנט את התואר השני וההתנסות המעשית, הוא יקבל המלצות מהמדריכים שלו על תפקודו, המלצות אלו חשובות מאוד לעתידו המקצועי. כמו כן יכתוב הסטודנט עבודת תיזה בה יבחן לעומק נושא מסויים בפסיכולוגיה. כתיבת עבודת התיזה עבור רוב הסטודנטים אורכת כשנה.

לאחר שהגיש את התיזה ועמד בכל הדרישות יקבל הפסיכולוג תעודה כי הוא פסיכולוג מוסמך, יחד עם זאת בשלב זה הוא נמצא בערך במחצית הדרך להיות פסיכולוג מומחה. 

השלב הבא בהסמכה הינו תקופת ההתמחות. תקופה זו נמשכת 4 שנים, בתקופה זו יקרא הפסיכולוג, פסיכולוג קליני מתמחה.

במשך שנים אלו, יטפל הפסיכולוג לרוב 3 שנים במטופלים מרפאתיים ושנה אחת במטופלים באישפוז.

במהלך שנים אלו יפגוש הפסיכולוג בכל שבוע 12 מטופלים. על המטופלים יקבל המתמחה כ-6 שעות הדרכה שבועיות. בהדרכה ינתחו המדריך והמתמחה את הפגישות, ילמדו על המטופל ויעמיקו בטיפולו.

מעבר לכך ילמד הפסיכולוג דיאגנוסטיקה, אלו בעצם המבחנים הפסיכולוגים דרכם ניתן ללמוד באופן מעמיק על אישיותו ועולמו הפנימי של המטופל הזקוק לאבחון. 

לאחר שנתיים התמחות, יוכל הפסיכולוג לפתוח קליניקה פרטית ולקבל מטופלים. עבור מטופלים אלה על הפסיכולוג לקחת הדרכה פרטית נוספת מחוץ למרפאה. ההדרכה תתקיים אחת לשבוע ובה יעזר במדריך בהבנת המטופל והבנת הדרך הטובה ביותר לטפל בו. לרוב עלות פגישה אצל פסיכולוג קליני מתמחה הינה 250-300 שקלים. 

בסיום ההתמחות יעבור הפסיכולוג מבחן מומחיות. מבחן זה בודק את יכולתיו הטיפוליות של הפסיכולוג והידע שרכש במשך 11 שנות ההסמכה. במידה ויעבור הפסיכולוג את המבחן, הוא יקרא פסיכולוג מומחה. לרוב עלות פגישה אצל פסיכולוג קליני מומחה הינה 350-500 שקלים. 

פסיכולוג מומחה אינו מחוייב לקחת הדרכה שבועית, יחד עם זאת רבים מהמומחים הצעירים ממשיכים לקחת הדרכה במקביל לטיפולים. 

לאחר שלוש שנות עבודה כמומחה יוכל הפסיכולוג להתחיל מסלול להדרכה בפסיכולוגיה, מסלול זה נמשך שנתיים ובסופם יהיה הפסיכולוג, פסיכולוג מומחה מדריך.

במקביל למסלול זה, עוברים הפסיכולוגים בעצמם טיפולים פסיכולוגים, טיפולים אלה מאפשרים להם להעמיק לתוך עצמם ולאפשר להם להיות כמה שיותר מעובדים עבור המטופלים אותם הם פוגשים.

מאת - רוני ארביב פסיכולוג קליני

ליעוץ בנוגע לבחירת המסלול מוזמנים לפנות אלי בטלפון 0544785478

או בקליניקה שוהם

bottom of page