top of page
?האם המטפל שלי הוא פסיכולוג

מטופלים רבים מגיעים אלי לאחר טיפולים שעברו, כשאני שואל על סוג הטיפול חלקם מציינים כי עברו טיפול פסיכולוגי.

בבדיקה מעט יותר מעמיקה עמם מתגלה כי האדם שטיפל בהם אינו פסיכולוג מורשה לטפל או גרוע מכך, אף אינו פסיכולוג.

באופן אישי, אני מכבד את ההחלטה של כל אדם לבחור את הטיפול שלדעתו מתאים לו. יחד עם זאת, אם אדם חושב שהוא נמצא בטיפול פסיכולוגי אך בפועל מטופל אצל אדם הקורא לעצמו פסיכולוג ואינו פסיכולוג, זאת הטעיה מכוונת וניצול של אדם המגיע במצוקה.

בכדי לבדוק האם לפסיכולוג יש רישיון ואת סטאטוס המומחיות שלו ניתן לפנות לפנקס הפסיכולוגים

bottom of page