top of page

שוהם

שוהם היא מועצה מקומית שהוקמה בשנת 1993.

על פי נתונים סטטיסטים של ביטוח לאומי נכון לפברואר 2017 מתגוררים בשוהם 22,000 תושבים. שוהם היא עיר צעירה, 8000 מתושביה הם ילדים בגילאי 0-17. 

נכון לשנים 2013-2014 כמעט 88% מבני הנוער קיבלו זכאות לתעדות בגרות, רמת החינוך בשוהם גבוהה. 

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 69% מתושבי שוהם מגדירים עצמם כחילונים ו31% מגדירים את עצמם דתיים או מסורתיים.

כבר משנות ה60 היתה מחשבה ותכנית ליישב את שוהם, תחילה התכנון היה ליישב את שוהם בעולים מדרום אמריקה, אך תכנית זו לא יצאה לפועל. בראשית שנות ה-90 הוחלט על הקמת שוהם. שוהם מוקפת ב-24 מושבים של המועצה האזורית מודיעין וביניהם כפר טרומן. ראש מועצת שוהם הינו גיל ליבנה והוא מכהן בתפקיד משנת 2003. 

bottom of page